Ugrás a tartalomhoz

Hello Hungary – Turisztikai Portál

Felhasználási Feltételek

1. Általános információk

1.1. A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”) szabályozzák a Hello Hungary – Turisztikai Portálhoz kapcsolódó weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) igénybevételének feltételeit és szabályait, amelyek alapján a Weboldal mindenkori felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó”) a Weboldal által biztosított szolgáltatásokat igénybe veheti.

1.2. A jelen Felhasználási Feltételek alkalmazása szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki a Weboldalt meglátogatja, továbbá használja annak érdekében, hogy az ott elérhető szolgáltatásokat igénybe tudja venni, továbbá a jelen Felhasználási feltételeket elfogadja.

1.3. A Weboldal turisztikai témájú szolgáltatásokat (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) nyújt a Felhasználók részére. A Szolgáltatások magukba foglalják különösen turisztikai témájú publikációk elérhetőségét, szálláshelyek, vendéglátóhelyek, egyéb szolgáltatók és programok felfedezését. A Weboldalon megismerhető magyarországi desztinációkat és szolgáltatási helyeket a Felhasználók meglátogathatják, ott szabadidős tevékenységet végezhetnek, valamint az elérhető szolgáltatásokat igénybe vehetik.

2. Szerződéskötés

2.1. A Weboldal felkeresésével és egyúttal a jelen Felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó és a Hellohungary Turisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.; cégjegyzékszám: 01-09-377996; adószám: 28973160-2-41; e-mail: info@hellohungary.hu; a továbbiakban: „Szolgáltató”) között szerződés jön létre. A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával létrejövő szerződést a Szolgáltató elektronikus úton köti meg a Felhasználóval. A jelen Felhasználási feltételek elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és a Felhasználó a Felhasználási feltételeket a Weboldalon keresztül bármikor elérheti, letöltheti és adathordozón vagy elektronikus médiumon tárolhatja, azokhoz hozzáférhet és sokszorosíthatja. Bármilyen jogilag kötelező nyilatkozat megtételét megelőzően a Szolgáltató biztosítja a Felhasználónak a technikai eszközöket az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítására és kijavítására.

2.2. A Felhasználási feltételek akkor válnak hatályossá, amikor Felhasználó e-mailben megerősítést kap, vagy amikortól képes használni a Weboldal funkcióit és a rajta keresztül elérhető szolgáltatásokat, de a kettő közül azon időpontban, amelyik korábban következik be. Amint hatályossá válnak a Felhasználási feltételek, Szolgáltató úgy tekinti, hogy Felhasználó a Felhasználási feltételek szerinti megállapodást megkötötte vele.

3. A Weboldal igénybevétele

3.1. A Weboldal a https://hellohungary.hu domainen keresztül érhető el.

4. Rendszerkövetelmények

4.1. A technikai feltételeket a Weboldal használatához a Felhasználónak kell teljesítenie.

4.2. A Szolgáltató jogosult meghatározni, mely eszközök minősülnek kompatibilisnek a technika aktuális fejlődési állapota és szabványai szerint. A Szolgáltató nem biztosít saját eszközöket és nem vállal felelősséget bármely kompatibilis készülék teljesítményéért vagy azért, hogy az folyamatosan kompatibilis lesz a Weboldal szolgáltatásaival és annak frissítéseivel.

4.3. A Szolgáltató jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Weboldalt vagy ugyan igénybe tudja venni, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek a Szolgáltató érdekkörén kívül esnek.

5. Szolgáltatások

5.1. Turisztikai témájú publikációk
Felhasználónak lehetősége van a rendszeresen frissülő turisztikai témájú publikációk megismerésére. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi a turisztikai témájú publikációk tekintetében a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített szerzői jogi korlátozásokat.

5.2. Korábbi aktivitások rögzítése
A 13. pont szerint bejelentkezett Felhasználó tetszése szerint elmenthet publikációkat, gasztrohelyszíneket, amelyeket saját profiljából később a Weboldalon megjeleníthet saját magának.

5.3. Feliratkozás
A 13. pont szerint bejelentkezett Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a Weboldal értesítéseire, így a későbbiekben rendszeresen értesülhet a legfrissebb tartalmakról.

5.4. Térképes nézet
A Szolgáltatóval szerződésben álló turisztikai szolgáltatók Magyarország térképén elhelyezve ismerhetők meg. Az egyes turisztikai szolgáltatók honlapjára mutató linkkel, illetve közvetlen telefonhívás lehetőségével közvetlenül a Weboldalról elérhetők a Felhasználók számára. Ezen felül Google Maps-re mutató linkkel azonnali útvonaltervezés is Felhasználók rendelkezésére áll.

5.5. Eseménynaptár
Magyarországon elérhető turisztikai témájú programokat, eseményeket a Felhasználók naptárban rendszerezve ismerhetnek meg.

5.6. Audioguide tartalmak
A Weboldal audioguide tartalmakat kínál Felhasználók részére. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi az audioguide tartalmak tekintetében a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített szerzői jogi korlátozásokat.

6. Időtartam és megszűnés

6.1. A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés határozatlan időtartamra jön létre, és mindaddig fennáll, amíg Felhasználó vagy a Szolgáltató fel nem mondja.

6.2. A Felhasználó bármikor, bármely okból felmondhatja a Felhasználási Feltételeket

 1. azzal, ha a „Profil megtekintése” funkción belül a „Felhasználói fiók törlése” gomb megnyomásával és az azt követő megerősítéssel kezdeményezi; vagy
 2. azzal, hogy (az e-mailt is beleértve) írásos értesítést küld a Szolgáltatónak arról, hogy meg kívánja szüntetni fiókját.

Ezután a Szolgáltató feldolgozza a kérést, majd gondoskodik a Felhasználó adatainak visszaállíthatatlan törlésééről és a fiókja megszüntetéséről.

6.3. A Felhasználási feltételekben rögzített eseteken túl, a kapcsolódó felhasználói fiók vonatkozásában a Szolgáltató bármikor felmondhatja vagy ideiglenesen felfüggesztheti teljesen, vagy részlegesen a Weboldal funkcióihoz, illetve szolgáltatásaihoz való hozzáférést, melyről írásos értesítést küld, ha az alábbiak közül bármelyik fennáll:

 1. Felhasználó súlyosan vagy sorozatosan megsérti az Felhasználási feltételek valamely rendelkezését, aminek az orvoslásáról (amennyiben orvosolható) nem gondoskodik 3 napon belül attól számítva, hogy megkapja az erre felszólító írásos értesítést (az e-mailt is beleértve);
 2. olyan körülmények merülnek fel, melyekkel kapcsolatban feltételezhető a Weboldal használatával kapcsolatos visszaélés;
 3. ha a Szolgáltató úgy dönt, hogy a továbbiakban egyáltalán nem nyújt szolgáltatásokat a Weboldalon keresztül.

7. Szerzői jog

7.1. A Weboldal és a szolgáltatások teljes tartalma a Szolgáltató vagy harmadik személyek tulajdonát képezi, és azt minden jog fenntartásával az irányadó szerzői jogi jogszabályok védik. A Weboldalon, az alapjául szolgáló szoftveren, a tartalmon és az elrendezésen fennálló minden jog a Szolgáltató és harmadik személyek tulajdonában áll.

7.2. A Felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználó korlátozott felhasználási jogot kap a Weboldal személyes használatára és jogosult a Weboldal tekintetében

 1. egy példány biztonsági mentés készítésére;
 2. azt a végfelhasználói eszközén keresztül elérni és azt a Felhasználási feltételekkel összhangban, kizárólag személyes használatra használni.

7.3. A 7.2. pontban foglaltakat meghaladóan a Felhasználó a Weboldalt és a Szolgáltatásokat a Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem értékesítheti, nem forgalmazhatja, nem teheti közzé, nem közvetítheti, nem terjesztheti és kereskedelmi célból sem hasznosíthatja. Előzetes engedély nélkül a Weboldalt a Felhasználó (egészben vagy részben) nem sokszorosíthatja, (elektronikus úton vagy más módon) nem továbbíthatja, nem módosíthatja, nem mutathatja be, nem adhatja tovább, arra vonatkozóan felhasználási engedélyt sem adhat, azt nem kapcsolhatja össze, és közcélra vagy kereskedelmi célra egyéb módon sem használhatja.

7.4. A Felhasználási feltételekben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az felhasználási engedélyt vagy jogot biztosít bármely, a Weboldalon felhasznált tartalomra, képre, védjegyre, a szolgáltatás jelzésére vagy logóra vonatkozóan, amelyek mindegyike a Szolgáltató vagy harmadik személyek tulajdonában áll. A Szolgáltató a Weboldal útján szolgáltatott védett információkkal vagy anyagokkal kapcsolatban minden jogot fenntart, és ezeket a jogokat a vonatkozó szerzői jog és védjegyjogok által biztosított legteljesebb mértékben érvényesíti és fenntartja.

8. A Felhasználó kötelezettségei

8.1. A Felhasználó a Weboldal használatával kapcsolatosan köteles betartani a Felhasználási feltételeket, továbbá az alkalmazandó jogszabályokat, valamint köteles harmadik személyek jogait tiszteletben tartani.

8.2. Ezenkívül a Felhasználó nem élhet vissza a Weboldalon elérhető szolgáltatásokkal, és köteles betartani az alábbi kötelezettségeket:

 1. a hétköznapi használaton és a biztonsági mentésen túlmenően nem többszörözi, nem másolja a Weboldalt, valamint azt nem streameli más készülékre;
 2. nem fordítja le, kapcsolja össze, változtatja meg vagy módosítja a Weboldalt, annak forráskódját, ezek részeit és nem teszi lehetővé, hogy a Weboldal vagy annak a forráskódja más szolgáltatások vagy szoftverek részévé váljon, vagy azok azt felhasználják;
 3. nem fordítja vissza, nem fejti vissza a Weboldalt, nem tárja fel a Weboldal forráskódját sem részben, sem egészben; nem készít a Weboldalból vagy részeiből származékos műveket.

9. Díjmentes szolgáltatások

9.1. A Weboldal és az azon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása díjmentesen valósul meg.

10. Adatvédelem

10.1. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatai felelős adatkezelőjeként jár el. Ha Felhasználó tájékozódni szeretne arról, hogy a Weboldallal kapcsolatban Szolgáltató hogyan gyűjti és kezeli a személyes adatokat, szíveskedjen elolvasni Szolgáltató vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját.

11. A Felhasználási feltételek módosítása

11.1. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket és/vagy a Szolgáltatásokat indokolt esetben módosítsa vagy egyes Szolgáltatásokat megszüntessen, vagy új Szolgáltatásokat vezessen be. Szolgáltató a Felhasználót értesíti a Felhasználási feltételek és/vagy a Szolgáltatások módosításairól, új Szolgáltatásokról. Amennyiben a javasolt módosítások Felhasználónak kedveznek és a Felhasználó elfogadta a módosításokat, vagy ellenvetés nélkül tovább használta a Weboldalt a módosítások hatályba lépésének dátuma után, akkor Szolgáltató úgy tekinti, hogy Felhasználó a módosításokat elfogadta. Amennyiben a módosított Felhasználási feltételek szűkítik és/vagy korlátozzák a Felhasználó jelen Felhasználási feltételek szerint fennálló jogait, akkor Szolgáltató ésszerű időpontban előzetes értesítést küld.

11.2. A Felhasználási feltételek módosításairól Szolgáltató mindig értesíti Felhasználót a módosított Felhasználási feltételek Weboldalon való megjelenítése útján. Ebben az értesítésben feltünteti azt a dátumot, amikor a módosított Felhasználási feltételek hatályba lépnek. Amennyiben a Felhasználó a módosításokat az értesítés kézhezvételétől számított kettő héten belül írásban (pl. e-mailben) nem utasítja el, azokat elfogadottnak kell tekinteni. Ha Felhasználó nem kívánja elfogadni a Felhasználási feltételek módosítását, bármikor felmondhatja a jelen Felhasználási feltételeket.

11.3. Amennyiben Szolgáltató vagy Felhasználó felmondja, vagy Felhasználó nem fogadja el a Felhasználási feltételeket vagy azok bármely módosítását, Felhasználó a Weboldal használatát azonnal köteles megszüntetni. Ebben az esetben Szolgáltató megszünteti Felhasználó felhasználói fiókját, illetve az ahhoz való hozzáférést is.

12. A felelősség és annak korlátozása

12.1. Az alkalmazandó jog által megengedett legtágabb körben a Szolgáltatónak a Weboldal használatával összefüggésben felmerülő szerződéses és szerződésen kívüli károkozásért fennálló (jótálláson, szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, gondatlanságon vagy egyéb jogalapon, így akár a rejtett hibákon alapuló) felelőssége jogalaptól függetlenül az alábbiakra korlátozódik:

 1. A Szolgáltató az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
 2. A Szolgáltató nem felelős a nem lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséért vagy bármely egyéb vonatkozó gondossági kötelezettség enyhe fokú gondatlansággal történő megsértéséért.
 3. A Szolgáltató nem felelős a különös, közvetett vagy következményi károkért, a teljesség igénye nélkül ideértve a kieső használatot, az adatvesztést, az elmaradt hasznot, a megtakarítások elvesztését, az elvesztett lehetőséget, a jóhírnév megsértését, valamint a harmadik személyek követeléseiért fennálló felelősséget is (még ha az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről tájékoztatták is).

12.2. A Szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalt naprakészen tartsa. Ugyanakkor nem biztosít sem kifejezett, sem jogszabályi szavatosságot a Weboldalon szereplő vagy ott közzétett tartalmak és információk tekintetében, ideértve többek között a tartalom valamely meghatározott célra való alkalmasságát, pontosságát, teljességét és bármely ezzel kapcsolatos jogszavatosságot is. A Weboldalon lévő, ott megjelenített tartalmakat a megtekintett állapotban, mindennemű kellékszavatosság kizárásával biztosítja.

12.3. A Weboldal Felhasználói felelősek minden információ pontosságának és aktualitásának ellenőrzéséért, mielőtt ezen információkban bízva cselekednek, és a Weboldalon található információk felhasználásával járó kockázatot annak látogatói viselik. A jelen pontban jelzett korlátozások vagy kizárások csak annyiban és olyan mértékben hatályosak, ha ezek alkalmazását vagy érvényesülését jogszabály kötelező rendelkezése nem zárja ki.

12.4. A jelen Felhasználási feltételek nem értelmezhetők úgy, hogy korlátozná vagy kizárná a Szolgáltató felelősségét (i) gondatlanságából eredő halálesetért vagy személyi sérülésért, (ii) a szándékosan kötelezettségszegő magatartásért; (iii) a közrend szabályaiból eredő kötelezettségek megsértéséért; és (iv) bármely más olyan követelmény megtartása tekintetében, ahol a Szolgáltató felelősségét jogszabály értelmében nem lehet korlátozni vagy kizárni.

13. Külső bejelentkezés (Facebook és Google)

13.1. A Felhasználók a Weboldalra külső hitelesítő fél – azaz Facebook vagy Google által, az ott rögzített fiókjukkal tudnak bejelentkezni. Ebben az esetben a bejelentkezéshez használt Facebook vagy Google fiók 13.2. pontban meghatározott adatait a Felhasználó a bejelentkezéssel megosztja a Weboldallal, valamint ezek alapján az adott bejelentkezés alapján egy ideiglenes azonosító kerül létrehozásra a Felhasználóval kapcsolatban. A személyes adatok megosztásával kapcsolatos részletes tájékoztatást a bejelentkezéskor a Facebook, illetve a Google nyújt a Felhasználók részére.

13.2. A Facebook vagy Google bejelentkezéssel a Szolgáltató a külső hitelesítő féltől az alábbi adatokat veszi át:

 1. külső Facebook vagy Google azonosító,
 2. vezetéknév,
 3. keresztnév,
 4. e-mail cím
 5. Facebook/Google authentikációs token.

Mindazonáltal az első bejelentkezéskor a Felhasználónak lehetősége van a külső hitelesítő félnél megtagadni az e-mail címének megosztását.

13.3. A Felhasználó első alkalommal történő bejelentkezésekor a Weboldalra, a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el. Az egyedi azonosító véletlenszerűen generálódik, és semmilyen formában nem jelenik meg a Weboldalon.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A jelen Felhasználási feltételek képezik a felek között a Weboldal és az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételére vonatkozó teljes szerződést, és felülírnak a felek által ebben a tárgyban kötött minden korábbi írásbeli vagy szóbeli szerződést.

14.2. A Felhasználási feltételek módosításai és kiegészítései, valamint a teljesítésükhöz szükséges értesítések kizárólag írásban (ideértve az e-mailt vagy a módosított Felhasználási feltételek Weboldalon keresztül történő megjelenítését és elfogadását is) érvényesek. Az írásbeliség követelményét csak írásban lehet megváltoztatni.

14.3. A Felhasználási feltételekre és az abból eredő, vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitára vagy igényre, annak tárgyára vagy annak létrejöttére (ideértve a szerződésen kívüli vitákat vagy igényeket is) Magyarország jogszabályai az irányadóak és azok szerint értelmezendőek.