Ugrás a tartalomhoz

Hellohungary Turisztikai Portál Adatkezelési Tájékoztató

Az Adatkezelési Tájékoztató Összefoglalója

Az Adatkezelési Tájékoztató összefoglalójának célja röviden bemutatni, hogy a https://hellohungary.hu/ címen elérhető Weboldal („Weboldal”) használatával összefüggésben milyen személyes adatokat és hogyan kezelünk Önnel kapcsolatban.

Adatkezelő

Az adatkezelő a Hellohungary Turisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., e-mail cím: adatvedelem@hellohungary.hu; „Hellohungary”, illetve „mi”).

Adatkezelési célok és jogalapok

A Weboldal fenntartásával és nyújtásával, mint információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatással összefüggésben az alábbi célokból kezelhetjük a személyes adatait:

 • Bejelentkezés, felhasználói fiókok kezelése: az Ön adatainak kezelése azért indokolt a számunkra, hogy Önt felhasználóként azonosítani tudjuk, és hozzáférést biztosítsunk a Weboldal szolgáltatásaihoz. Az Ön adatainak a kezelésére a jogalapot a Weboldal felhasználási feltételeinek végrehajtása, mint szerződéses jogalap, illetve a jogos érdekünk (pl., ha Ön céges kapcsolattartó) biztosítja.
 • Weboldal működtetése: a Weboldal működtetése során a szolgáltatás nyújtása céljából, Weboldal Süti Tájékoztatása szerinti adatokat helyezzük el és kezeljük az Ön végfelhasználói eszközén, amellyel kapcsolatban a funkcionális sütik esetében jogos érdekünkre, illetőleg a geolokációs adat kezelésével kapcsolatosan az Ön hozzájárulására támaszkodunk.
 • Ügyfélszolgálat nyújtása: az Ön adatainak kezelése azért indokolt a számunkra, hogy az Ön megkeresésében jelzett kérését, panaszát kezelni tudjuk, amellyel kapcsolatban a jogos érdekünkre, mint jogalapra támaszkodunk.

Az adatok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben enélkül nem fogunk tudni válaszolni az Ön kérdéseire, vagy a Weboldal szolgáltatásait biztosítani az Ön számára.

Adattovábbítás címzettje(i)

Az adatait az Európai Unió területén belül és azon kívül működő szolgáltatóinkkal és együttműködő partnereinkkel oszthatjuk meg, akik a tevékenységünk során segítenek bennünket. Ehhez megfelelő garanciákat vezettünk be, és megőrizzük az adatai biztonságát.

Az Ön jogai

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében Ön a hozzájárulását bármikor szabadon és korlátozás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önről kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérheti azok helyesbítését, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, meghatározott keretek között kérheti azok törlését, másolatot kérhet ezen adatokról, gyakorolhatja az adathordozhatósághoz fűződő jogát, illetve részben kérheti azok kezelésének korlátozását.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.

Hellohungary Turisztikai Weboldal - Teljes Adatkezelési Tájékoztatója

Az Adatkezelési Tájékoztató célja bemutatni, hogy hogyan és milyen személyes adatokat kezelünk a https://hellohungary.hu/ címen elérhető Weboldal („Weboldal”) használatával összefüggésben.

Adatkezelő

Az adatkezelő a Hellohungary Kft; (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., e-mail cím: adatvedelem@hellohungary.hu; „Hellohungary”, illetve „mi”).

A személyes adatok kezelésének céljai

A Weboldal fenntartásával és nyújtásával, mint információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatással összefüggésben az alábbi célokból kezelhetjük a személyes adatait:

 • Bejelentkezés, felhasználói fiókok kezelése: az Ön adatainak kezelése azért indokolt a számunkra, hogy Önt felhasználóként azonosítani tudjuk, és hozzáférést biztosítsunk a Weboldal szolgáltatásaihoz. Az Ön adatainak a kezelésére a jogalapot a Weboldal felhasználási feltételeinek végrehajtása, mint szerződéses jogalap, illetve a jogos érdekünk (pl., ha Ön céges kapcsolattartó) biztosítja.
 • Weboldal működtetése: a Weboldal működtetése során a szolgáltatás nyújtása céljából, Weboldal Süti Tájékoztatása szerinti adatokat helyezzük el és kezeljük az Ön végfelhasználói eszközén, amellyel kapcsolatban a funkcionális sütik esetében jogos érdekünkre, illetőleg a geolokációs adat kezelésével kapcsolatosan az Ön hozzájárulására támaszkodunk.
 • Ügyfélszolgálat nyújtása: az Ön adatainak kezelése azért indokolt a számunkra, hogy az Ön megkeresésében jelzett kérését, panaszát kezelni tudjuk, amellyel kapcsolatban a jogos érdekünkre, mint jogalapra támaszkodunk.

Az adatok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben enélkül nem fogunk tudni válaszolni az Ön kérdéseire, vagy a Weboldal szolgáltatásait biztosítani az Ön számára.

A kezelt személyes adatok típusa

A fent meghatározott célok eléréséhez az alábbi személyes adatok kategóriáit kezeljük:

 • Bejelentkezés és felhasználói fiók adatok: azonosító adatok (név, email cím és jelszó), Facebook/Google authentikációs token, bejelentkezést megerősítő kód.
 • Végfelhasználói adatok: sütikben ideiglenesen tárolt adatok, geolokációs adatok.
 • Ügyfélszolgálati adatok: név, email cím, kérés, kérelem vagy panasz adatai.

Személyes adatai kezelésének jogalapjai

Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:

 • Az Ön hozzájárulása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeljük személyes adatait („Hozzájárulás”).
 • A GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján az Ön(ök) közöttünk létrejött szerződés teljesítése („Szerződés teljesítése”).
 • A GDPR 6. Cikk (1) c) pontja alapján a jogszabályi kötelezettségek teljesítése („Jogi kötelezettség”)
 • A mi vagy más, harmadik személy jogos érdekére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján („Jogos érdek”).

Az alábbi célokból, az alábbi személyes adatok kategóriáit az alábbi jogalapokon kezeljük:

Adatkezelési célKezelt személyes adatok kategóriáiJogalap
Bejelentkezés, felhasználói fiókok kezeléseBejelentkezés és felhasználói fiók adatok, partneri profil adatai / cégadatokSzerződés teljesítése, jogos érdek
Weboldal működtetéseVégfelhasználói adatokJogos érdek, hozzájárulás, geolokációs adat esetében hozzájárulás
Ügyfélszolgálat nyújtásaÜgyfélszolgálati adatokJogos érdek

Jogos érdekünkben áll és részben jogszabályi kötelezettségünk ügyfeleink és kapcsolattartóik igényeinek kielégítése, valamint a benyújtott panaszok, kérdések, kérések, illetve a Weboldalunk üzemeltetésével, az egyes bejelentkezések és profilok adminisztrálásával kapcsolatos kommunikáció kezelése. Ez magában foglalja azt is, hogy a megadott személyes adatokat, amennyiben szükséges, a panaszt vagy egyéb igényét külsős szolgáltatóinknak, így pl. ügyvédeknek tesszük hozzáférhetővé, akik támogatnak minket a panaszok, kérések, (jogi) igények, kérdések megválaszolásában és rendezésében.

Ön a Weboldal felhasználójaként észszerűen elvárható módon számolhat azzal, hogy a kérdései megválaszolása és az ilyen igények rendezése és kezelése szükségessé teszi a személyes adatai kezelését, illetve panaszában vagy igényében azért jelöli meg a regisztrált partnert, hogy a panasza vagy igénye rendezésébe az ilyen regisztrált partnert bevonjuk és az Ön igényét, panaszát ezáltal rendezni tudjuk.

A Weboldal alapvető működése érdekében a jogos érdekünkben áll bizonyos, a Weboldal működésével összefüggésben álló adatokat elhelyezni az Ön végfelhasználói eszközén, mivel ezen adatok kezelése és a jogos érdekünk érvényesítése előnyt élvez az Ön, mint a Weboldalt használó érintett személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a Weboldal alapvető működéséhez szükséges és arányos a jogkorlátozás. Ezen túlmenően lehetőségünk van egyes kényelmi funkciók működtetése érdekében az Ön hozzájárulása alapján további, a Weboldal működésével összefüggésében álló adatokat elhelyezni.

Amennyiben a további kérdése lenne azon jogos érdekekre, amelyekre adatkezelési jogalapként támaszkodunk, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvedelem@hellohungary.hu email címen.

Személyes adatai tárolásának időtartama

Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a személyes adatait kizárólag addig kezeljük, amíg Ön a Weboldal felhasználója, illetve látogatója, és amíg ezen adatok a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükségesek, amely célokból az adatokat gyűjtjük.

 • Az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
 • Az Ön ügyfélszolgálati érdeklődését egy évig őrizzük meg.
 • Az Ön panaszát és az általunk arra megküldött választ három évig őrizzük meg.
 • Az esetleges polgári jogi igények alátámasztására vonatkozó személyes adatokat a polgári jogi igények érvényesítésére nyitva álló elévülési időn belül, azaz az ötödik év végéig őrizzük meg.
 • Amennyiben hatósági vagy bírósági eljárás indul szolgáltatásunkkal összefüggésben, úgy személyes adatait az ilyen eljárás időtartama alatt, annak jogerős lezárásáig is tovább kezeljük.

A Weboldal használatával összefüggő adatokat legfeljebb 6 hónapig tároljuk az Ön személyazonosítására alkalmas módon.

Adattovábbítás címzettje(i)

Az Ön személyes adataihoz csak az erre felhatalmazással rendelkező munkatársaink, valamint szolgáltató üzleti partnereink munkatársai a “szükséges ismeret” elve alapján férhetnek hozzá.

Az alábbi címzetteknek, illetve a címzettek alábbi kategóriáinak továbbítjuk az Ön személyes adatait az érintett célokból:

 • Adatfeldolgozók: az Ön személyes adatait meghatározott harmadik feleknek – akár kapcsolt vállalkozásainknak, akár tőlünk független szervezeteknek – adhatjuk át annak érdekében, hogy a mi nevünkben az adott adatkezelési célnak megfelelő utasítások alapján kezeljék az érintett adatokat. Ezek az adatfeldolgozók szerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre a személyes adatok megóvása érdekében, valamint arra, hogy kizárólag az utasításoknak megfelelően kezelik a személyes adatokat.

A személyes adataihoz a szükséges ismeret elve alapján az alábbi szolgáltatóink, az alábbi tevékenységükkel kapcsolatban férnek hozzá:

AdatfeldolgozóSzékhelyeTevékenysége
Microsoft IrelandSouth County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Írország, EUMicrosoft Azure hoszting és tárhelyszolgáltatás
Ecoform Systems Kft8900 Zalaegerszeg, Tompa M. utca 1-3. II. emWeboldal üzemeltetés
Google Ireland LLCGoogle Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, ÍrországGoogle Maps-szel kapcsolatos szolgáltatások

Harmadik felek: olyan különböző szervezetek – akár kapcsolt vállalkozásaink, akár tőlünk független szervezetek –, amelyek a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározzák. Ilyenek például magyarországi ügyvédek, könyvvizsgálók, egyéb hatóságok.

Nemzetközi adattovábbítás

Az Ön személyes adatait a magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és az adatokat továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül, valamint az EGT-n kívül, az Amerikai Egyesült Államokba. Ha az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, a jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk, hogy a személyes adatai a megfelelő védelemben részesüljenek, függetlenül az adattovábbítás címzettjének országától. Ilyen intézkedés lehet az EU Bizottság adatvédelmi megfelelőséget megállapító határozata vagy például olyan szerződéses kötelezettségvállalás megkövetelése és beszerzése minden, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező harmadik személytől, amely biztosítja, hogy az Ön személyes adatai legalább olyan szintű védelemben részesülnek, mint amilyenben az EGT-n belül részesülnek. Az EGT-n kívülre továbbított személyes adatok vonatkozásában, kérésre átadjuk az általunk biztosított garanciák másolatát, vagy ha további információkra van szüksége ezen intézkedésekkel kapcsolatban, akkor kérjük, keress fel minket az adatvedelem@hellohungary.hu.

Az Ön jogai

Önt az adatkezelésünkkel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha amennyiben folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.
 2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 3. Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár. Ez a jog nem illeti meg Önt, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását.
 5. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult személyes adatai törlését kérni.
 6. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

Panaszhoz való jog: Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu)